Participujeme na Vašem komfortu a bezpečnosti za jízdy


Kvalifikovaný servis, jehož náplní je homologované autosklo praha, bezesporu a jednoznaÄnÄ› potÅ™ebujete pro zajiÅ¡tÄ›ní vÅ¡ech standardů bezpeÄnosti, jež souvisejí s maximálnÄ› kvalitním výhledem z interiéru osobního automobilu, nákladního vozu i stavebního stroje. Nezáleží na velikosti praskliny, která se na Äelním, zadním Äi boÄním skle VaÅ¡eho automobilu objevila v důsledku stÅ™etu s cizím pÅ™edmÄ›tem různého rozmÄ›ru. Záleží vždy na konkrétní diagnostice, kterou Vám kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří mají v oboru výmÄ›ny a opravy sklenÄ›ných výplní autoskel dlouholetou praxi, zpracují komplexnÄ› na míru.

Staňte se spokojenými zákazníky našeho servisu

Nehodláte hradit neÄekané výdaje za rozbité Äelní, zadní Äi boÄní sklo u VaÅ¡eho vozidla? Seznamte se na adrese certifikovaného servisního pracoviÅ¡tÄ› renomované spoleÄnosti, která prostÅ™ednictvím trhu znaÄkových náhradních dílů distribuuje do obÄ›hu kvalitní autosklo praha, s možnostmi pojistného plnÄ›ní. Jednání s Vaší pojiÅ¡Å¥ovací spoleÄnosti a vyplňování složitých formulářů se bát nemusíte. O vÅ¡e se kompletnÄ› postará pověřený pracovník.