Vydejte se do přírody

Ne nadarmo se o povolání učitele říká, že jde o poslání. Úkolem každého pedagoga, který se vydá tou trnitou cestou, během níž vlévá vědomosti do hlaviček žáků a učí dovednostem své žáky, je podat učební látku takovým způsobem, aby žáky zaujala. Aby si ji zapamatovali, aniž by tušili, že se vlastně učí. A to je umění, které oblíbeného pedagoga činí tím oblíbeným.

údolí

Nejlepším řešením je to nejjednodušší.

Jedině školní výlety jsou nejefektivnější metodou pro rozvíjení schopností a pro zhodnocení nabytých vědomostí pro každého žáka. Nemusí se jednat jen o několikadenní pobyty mimo školu. On stačí i ten jednodenní, ale dobře zorganizovaný a pedagogem připravený.

Na školních výletech, které jsou tematicky zaměřené, dokáže pedagog skloubit veškeré mezipředmětové vztahy tak, že žáci najednou zjistí, že si umí spočítat trasu, určit sever, zhmotnit své představy o životě ve středověku, nebo si cestou na hrad změřit své síly v běhu do kopce na určitou vzdálenost. A jistě mnoho dalšího.

Vzpomeňte si na svůj školou povinný věk. Jak jste se těšili na školní výlet, ze kterého Vám kromě fotografií zůstaly i vzpomínky. A ty Vám nikdo nikdy nevezme! A přitom jste se něco nového dozvěděli. Nyní, když jezdíte s rodinou po vlastech českých, najednou se Vám vzpomínky vrátí a Vy jste schopni svým potomkům ledacos zodpovědět.

rozhledna

Pro pedagogy je samozřejmě výhodnější, když celou organizaci, zvláště několikadenního školního výletu nemusí mít na hrbu sami. Právě proto vybírají takové školní výlety, kde je zajištěn program pro zlepšování dovedností žáků. V takovou chvíli si malinko odpočinou, aby nabrali sil do další etapy dne. Ono je totiž rozdíl vykonávat pedagogický dohled, nebo výklad spojený s dohledem.

Vy, jako rodiče, byste neměli svým dětem odpírat pobyt na čerstvém vzduchu spojený s přirozeným vzděláváním. A vy, učitelé, byste měli využívat hojně školních výletů v přírodě. Usnadní Vám to vzdělávání svých žáků.